top of page
Biodanza Doula

På DOULASKOLEN lærer du ulike verktøy som er viktige og nyttige å ha med seg i rollen som doula. Men verktøy i seg selv er ikke nok om man ikke greier å være nærende tilstede i tjeneste for kvinnen eller paret man jobber med.

Med Biodanza som metode får du utforske og utvikle disse sidene ved deg selv. Vi skaper levende opplevelser av rene menneskemøter, kontakt, berøring, intimitet og grenser, trygghet, omsorg og "containment". Du får både oppleve at dine medstudenter er der for deg når du er "mottakeren", og du får opplevelser der du selv er i rollen som tjener med 100% tilstedeværelse for den andre. Du inviteres til å oppleve din egen kraft, varme, styrke, indre ro og identitet side om side med opplevelser hvor ditt eget indre barn får komme til uttrykk og får dekket sine behov.

Disse erfaringene blir nyttige for deg i rollen som doula, både fordi det åpner opp for trygghet i rollen, men også fordi opplevelsene kan være med på å forløse eller frigi blokkeringer og sperrer du selv har som individ i forhold til kontakt med både deg selv og den andre.

mer info om Doulaskolen se:  http://www.doulaskolen.no/

bottom of page