top of page 

18.05 til 21.05

Biodanza at " Body In Flow 2023" https://bodyinflow.no/

2022 /2023

Biodanza i Sykehjem 

19.04.23

Celebrating Biodanza 

Søndag 26.03.23

Biodanza Equinox

Les mer

Torsdager 2.03/9.03/ 16.03/23.03/30.03

 An introduction til Biodanza- The Dance of  Life   at Tøyen Aktivitetshus "

Knapp

Jan 27, 2020

Dans & Bevegelse i Sykehjem

Dans & bevegelse på Nordberghjemmet og Lillohjemmet

Biodanza, dans, bevegelse og kreativitet forsette på sykehjem!

Tirsdager: 28/01; 11/02; 25/02; 20/03; 28/04; 2/06  

Målet med klassen er å møtes i et sosial felleskap, til å vekke livsglede og viltalitet, til å kommunisere gjennom bevegelser, dans og øvelser, det skapes glede og indre fred. 
Mange øvelsene kan stimulere til økt kreativitet, forbedre hukommelsen og gi bedre motorikk ved å slippe opp spenning i muskulaturen.

Ingen forkunnskaper er nødvendig. Alle kan bli med! Pårørende er Hjertelig velkommen!

Vi er i livet, her og nå! :)

klassen ledes av Gabriela Klafstad 

Feb 06, 2020

​Welcome to experience Biodanza!

Introduction to Biodanza!

Welcome to experience Biodanza!

på Aktivitetshuset K1 (Munch Room)


Opening on Friday, February 7th, from 4.30 pm to 6.00 pm
Thereafter:
February, 14th, 21st, 28th
March, 06th, 13th, 20th, 27th

Biodanza - "The Dance of Life" - is much more than a regular dance course. It is a method designed to rescue the beauty of life.
It is an art, a sociology of happiness.

Biodanza is a human integration system that uses music, singing, playing, dance moves and group encounters to deepen our self-awareness and develop our potentials...

Feb 06, 2020

Biodanza på Frogner Seniorsenter

Biodanza for Seniorer

I Biodanza bruker vi enkle øvelser til musikk for å vekke livsglede og vitalitet.

Lek, uttrykk og dans gir oss bl.annet bedre helse, bedre motorikk og bedre kommunikasjonsevner. Ingen forkunnskap i dans er påkrevd, absolutt alle kan danse Biodanza, uansett alder, kjønn og helsetilstand.

 

 

Varighet:

10 fredager kl.13.45-14.45. Første gang 7. februar

Åpen prøvetime fredag 31. januar.

Pris. Kr. 850,-. 

Dec 05, 2019

JuleBiodanza på Frogner Senior Senter

Biodanza for Seniorer

Vi feirer enda et vellykket semester med Biodanza på Frogner Senior Senter og vi inviterer til Juletreff og dans!

Fredag 6. desember
kl.13.30-14.30
nok 100,-

Hjertelig velkommen! ♥

Dec 04, 2019

Biodanza

Biodanza på Jevnaker!

Hei og velkommen til å prøve Biodanza!

Ønsker du mer glede og påfyll i hverdagen?
Er du glad i musikk og bevegelse?
Ønsker du mer felleskap og samhold?
Da er Biodanza noe for deg!!

Nov 30, 2019

Identity and Sexuality

Biodanza workshop

Welcome to Biodanza!

In this workshop we will invite you to explore dances and movements which will support and empower you, intensifying the courage of being yourself.
Dance makes us stronger as it frees our authenticity, reinforces our identity, gives us a sense of totality...Practical information:

Nov 20, 2019

På Vulkan"Helseforum for Kvinner": lørdag 19. ; torsdag 31 okt. ; lørdag 2.nov. og torsdager 7. og 21. nov.

Biodanza for Kvinner

Biodanza er et system for menneskelig utvikling og integrering gjennom dans, musikk, bevegelse, emosjonelle opplevelser og mellommenneskelig kontakt.

Biodanza er for alle! Ingen dans erfaring er nødvendig og det er ingen trinn å lære.

Absolutt alle kan danse biodanza! du tar med deg komfortabel klær til å bevege deg og et vannflaske.

Dette kan du forvente:

• Et gledelig, innbydende og trygt sted

• Mye lekenhet og lystig moro

• Flott musikk som vekker glede, og vår medfødte evne til å bevege seg på en naturlig, behagelig måte

• Kreative danser som inviterer til selvuttrykk og ikke-verbal kommunikasjon

• En påminnelse om viktigheten av å etablere sunne grenser

• Dyp, autentisk forbindelse med andre mennesker


Maks.20 deltakere
Meld deg per e-post til kontakt@osskvinner.no
Arrangementet er gratis for kvinner i nettverket #OssKvinner!
Du kan registrere deg gratis i www.osskvinner.no

Oct 31, 2019

* Dance to express, dance to feel, dance to connect *

Biodanza Open Class!

Welcome to a space for integration, connection and belonging.

Biodanza - literally "The Dance of Life" - is a system of self-development that uses music, movement, singing and group encounters to promote well-being and to stimulate the joy of living.

An invitation to awaken our sense of vitality, our creativity, our ability to connect with ourselves and the others, to share and celebrate who we are!

Biodanza is for everyone!
No dance experience is required and there are no steps to be learnt.

Oct 11, 2019

Biodanza Workshop

Identity & Self-Esteem

In this workshop, we will invite you to explore dances and movements which will support and empower you, intensifying the courage of being yourself.
Dance makes us stronger as it frees our authenticity, reinforces our identity, gives us a sense of totality.

Self-esteem is love for ourselves. It is to be satisfied with who we are and embrace it.

Welcome to an opportunity to receive nutrition to take the steps in life that are important to you, an encounter with yourself and your own potentials.

Oct 03, 2019

Dans for å uttrykke, dans for å føle, dans for å koble til *

Biodanza Open Class!

Velkommen til et rom for integrasjon, forbindelse og tilhørighet.

Biodanza - bokstavelig talt "Livets dans" - er et system for selvutvikling som bruker musikk, bevegelse, sang og gruppemøter for å fremme trivsel og for å stimulere livsglede.

En invitasjon til å vekke vår følelse av vitalitet, vår kreativitet, vår evne til å få kontakt med oss ​​selv og de andre, til å dele og feire hvem vi er!

Biodanza er for alle!
Ingen danserfaring er nødvendig, og det er ingen trinn å lære.
 

Sep 05, 2019

Biodanza for Seniorer

Biodanza på Frogner Seniorsenter

Har du lyst til å prøve Biodanza? 10 klasser fra 6.sept til 1. november  2019 

Ukentlig klasser hver fredag kl 13:45 til 14:45 

I biodanza bruker vi enkle øvelser til musikk for å vekke livsglede og vitalitet. Uttrykk og dans kan gi oss bl.annet bedre helse, bedre motorikk og bedre kommunikasjonsevner. Ingen forkunnskap i dans er påkrevd, absolutt alle kan danse Biodanza, uansett alder, kjønn og helsetilstand.

Dec 16, 2019

Biodanza på Lillohjemmet

Dans, bevegelse & kreativitet på Lillohjemmet

13. august; 17. september; 29. oktober; 26. november og 17. desember

kl. 11.30-12.15 i salen.

Målet med klassen er å møtes i et sosial felleskap, til å vekke livsglede og viltalitet, til å kommunisere gjennom bevegelser, dans og øvelser, det skapes glede og indre fred. 
Mange øvelsene kan stimulere til økt kreativitet, forbedre hukommelsen og gi bedre motorikk ved å slippe opp spenning i muskulaturen.

Ingen forkunnskaper er nødvendig. Alle kan bli med! 
Hjertelig velkommen !!Klassen ledes Av Gabriela Klafstad

Jul 17, 2019

Biodanza på Sykehjem

Dans, bevegelse & kreativitet på Nordberghjemmet

18. july; 20. august; 10. september; 15. oktober; 19. november kl. 11.30-12.15 i Festsalen 


Gabriela Klafstad fra Biodanza tar med seg publikum på dans, bevegelse og kreativitet.

 

Målet med klassen er å møtes i et sosial felleskap, til å vekke livsglede og viltalitet, til å kommunisere gjennom bevegelser, dans og øvelser, det skapes glede og indre fred. 

Mange øvelsene kan stimulere til økt kreativitet, forbedre hukommelsen og gi bedre motorikk ved å slippe opp spenning i muskulaturen.


Ingen forkunnskaper er nødvendig. Alle kan bli med! 
Alle seniorer og også pårørende er velkommen!!

Apr 11, 2019

We invite you to dance and celebrate diversity and integration with Biodanza.

Celebrating day of BIODANZA

We invite you to dance and celebrate diversity and integration with Biodanza. 

This is an open class and everyone is welcome!

Biodanza was created in the 1960s by the Chilean anthropologist and psychologist Rolando Toro Araneda, 
The Biodanza system is now found in 54 countries all over the world. 

Rolando Toro thought of Biodanza as a way to share what is marvelous in life, together with others. 
Music is a universal language, and dance is an ideal form to integrate body & soul. 

You do not need to have dance experience to dance Biodanza. No steps need to be learnt, absolutely everyone can dance Biodanza!

Mar 08, 2019

Dancing Yin & Yang

Biodanza Workshop Dancing Yin & Yang

Velkommen til å danse Biodanza.
Fordypning workshop: Kvaliteter av Yin & Yang energi

I denne workshopen vil vi bruke musikk, dans og bevegelse knyttet til egenskapene til Yin og Yang, og skape muligheten til å møte oss selv og de andre, gjennom både gruppeøvelser og individuelle danser. 

Jan 31, 2019

Dans, bevegelse, musikk og fellesskap.

Biodanza på Frogner Seniorsenter

Jan 14, 2019

Biodanza "The Poetry of Human encounter"

Biodanza

" Dance to express, dance to feel, dance to connect "  

Dec 05, 2018

Dans, bevegelse & kreativitet

Biodanza på sykehjem

Kurs for ansatte og beboere i dans og bevegelse til universelle kjent rytmer og melodier. 

I biodanza bruker vi enkle øvelser til musikk for å vekke livsglede og viltalitet. Lek, uttrykk og dans kan gi oss bl annet bedre helse, bedre møtorikk og bedre kommunikasjonsevner.

Klassen ledes av Gabriela Klafstad

Oct 01, 2018

Dans, bevegelse & musikk på Lillohjemmet

Biodanza på sykehjem

Kurs for ansatte og beboere i dans og bevegelse til universelle kjent rytmer og melodier. 

I biodanza bruker vi enkle øvelser til musikk for å vekke livsglede og viltalitet. Lek, uttrykk og dans kan gi oss bl annet bedre helse, bedre møtorikk og bedre kommunikasjonsevner. 

Klassen ledes av Gabriela Klafstad

Oct 04, 2018

Biodanza på Frogner seniorsenter

Biodanza for Seniorer "Dans, bevegelse og musikk"

Ønsker du mer glede og påfyll i hverdagen?

Er du glad i musikk og bevegelse?

Ønsker du mer fellesskap og samhold? 

Velkommen til Biodanza! 

I biodanza bruker vi enkle øvelser til musikk for å vekke livsglede og viltalitet. Lek, uttrykk og dans kan gi oss bl annet bedre helse, bedre møtorikk og bedre kommunikasjonsevner. Ingen forkunnskap i dans er påkrevd, absolutt alle kan danse biodanza, uansett alder, kjønn og helsetilstand. 

10 fredager kl 13:45 til 14:45 

Oppstart: 5. oktober 2018 

Kursholdere: Grazia og Gabriela 

Hjertelig velkommen!

Dec 08, 2018

Welcome to an open Biodanza class!

Biodanza "Celebrating Life and the poetry of the human encounter"

Let`s meet, dance and share our presence and gratefulness to life. 

You are warmly welcome!

https://www.facebook.com/events/195766914665205/

Apr 30, 2018

Biodanza 1.mai

Vi ønsker å feire denne viktige festdagen med Biodanza og markere viktige verdier som fellesskap og solidaritet. En invitasjon til å dyrke samhold og identitet gjennom lek, dans og meningsfulle mellommenneskelige møter. 

Mar 23, 2018

Biodanza workshop

Biodanza Equinox

Biodanza er et system for menneskelig utvikling og integrering. Deres metod består av å skape integrerende opplevelser "vivencias" gjennom musikk, sang, bevegelsen og situasjoner i gruppemøtet. 


Dec 10, 2017

Biodanza begynnersgruppe fra 2013 til desember 2017

Biodanza

" Biodanza er livets dans "

I Biodanza kan du komme nærmere deg selv, naturen og medmennesker, og kjenne gleden av å være i live med dans og musikk.

Biodanza passer for alle og du behøver ingen danseerfaring! 
 

Please reload

bottom of page